Cristin-prosjekt-ID: 565460
Sist endret: 3. desember 2018, 18:56

Cristin-prosjekt-ID: 565460
Sist endret: 3. desember 2018, 18:56
Prosjekt

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - 2018

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Aldring og demens, Nasj. Komp.tj. (OUS) ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Demens

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. november 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - 2018

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jørgen Olav Wagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aldring og demens, Nasj. Komp.tj. (OUS) ved Oslo universitetssykehus HF

Torunn Holm Totland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »