Cristin-prosjekt-ID: 565609
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565609
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av genotype for byttefrekvens av psykofarmaka – en studie basert på eksisterende laboratoriedata fra farmakologiske rutineanalyser

prosjektleder

Espen Molden
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1857

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. oktober 2017 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av genotype for byttefrekvens av psykofarmaka – en studie basert på eksisterende laboratoriedata fra farmakologiske rutineanalyser

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å framskaffe ny kunnskap om betydningen av farmakogenetiske faktorer for suksess/svikt av psykofarmakabehandling. Det vil undersøkes om CYP2D6-genotype innvirker på byttefrekvens av aktuelle antipsykotika [delprosjekt 1], og om SLC6A4-genotype, som bestemmer uttrykk av serotonintransportøren (SERT), er assosiert med byttefrekvens av escitalopram (Cipralex) [delprosjekt 2]. De to delprosjektetene, som anslagsvis inkluderer 1500 personer hver, utføres med et retrospektivt design der eksisterende genotypeanalyser og ’longitudinelle’ monitoreringsprofiler på pasientnivå kobles internt i laboratoriedatabasen ved Senter for Psykofarmakologi. Som et mål på behandlingssuksess/svikt, sammenlignes byttefrekvens innen et år etter siste databasemåling av antipsykotika (delprosjekt 1) og escitalopram (delprosjekt 2) mellom hhv. CYP2D6- og SLC6A4-genotypegrupper. Multippel lineær regresjonsanalyse med alder og kjønn som kovariater benyttes som statisk evalueringsmetode.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Karianne Hodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Dilan Baker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Robert Løvsletten Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Tore Haslemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 5