Cristin-prosjekt-ID: 565615
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565615
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Allmennfarlige smittsomme sykdommer hos irregulære migranter.

prosjektleder

Anne Kveim Lie
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1851

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. desember 2017 Slutt: 19. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Allmennfarlige smittsomme sykdommer hos irregulære migranter.

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vet svært lite om forekomsten av allmennfarlige smittsomme sykdommer blant papirløse migranter i Norge. I dette prosjektet, som er en tverrsnittsstudie, ønsker vi å undersøke forekomst av allmennfarlige smittsomme sykdommer blant de som oppsøkte Helsesenteret for papirløse i Oslo i 2015 og 2016 og deres tilgang på screening, utredning og behandling i Norge. Vi konsentrerer oss om de sykdommene som Folkehelseinstituttet har anbefalt at nye asylsøkere skal tilbys screening for: hepatitt B, hepatitt C, HIV-infeksjon, syfilis, genital Chlamydia trachomatis-infeksjon (chlamydia) og tuberkulose. Utvalget består av alle pasienter som har vært pasienter ved helsesenteret for papirløse i løpet av 2015 og 2016, samt de pasienter som har fått påvist aktiv tuberkulose siden Senterets begynnelse. Et lite delprosjekt er en retrospektiv studie om behandling av pasienter med påvist aktiv tuberkulose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kveim Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Preben Aavitsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Johan Bruun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3