Cristin-prosjekt-ID: 565617
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565617
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og unge: En pilotstudie av FIRST

prosjektleder

Agathe Backer-Grøndahl
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1847

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og unge: En pilotstudie av FIRST

Populærvitenskapelig sammendrag

FIRST er et behandlingsprogram rettet mot barn og unge (7 -15 år) som har angst, depresjon og/eller atferdsproblemer. FIRST består av fem transdiagnostiske prinsipper med tilhørende evidensbaserte kliniske teknikker som kan brukes fleksibelt. På denne måten kan behandlingen tilpasses den enkelte pasient og endring av symptomtrykk underveis i behandlingen. Programmet er laget for å imøtekomme problemer knyttet til implementering av evidensbasert terapi i den kliniske hverdagen. Hensikten med dette prosjektet er å gjøre en pilotstudie av FIRST i kommunale tjenester (barn/unge med forhøyet symptomtrykk) og spesialisthelsetjenesten (barn/unge med en diagnose). Vi vil undersøke gjennomførbarhet av FIRST, hvordan terapeuter, barn/unge og omsorgsgivere opplever FIRST, og om FIRST ser ut til å ha klinisk nytte for barna/ungdommene og familiene deres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Agathe Backer-Grøndahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Agathe Backer-Grøndahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

John Kjøbli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Finn Kristian Rognstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4