Cristin-prosjekt-ID: 565949
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565949
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Legemidler til pasienter med Parkinson´s sykdom

prosjektleder

Marianne Klemp
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1833

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legemidler til pasienter med Parkinson´s sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Farmakologisk behandling av Parkinsons sykdom er symptomatisk siden det ikke finnes legemidler som kan bremse sykdomsutviklingen. Levodopa, dopaminagonister og monoaminoxidase type-B-hemmere er tilgjengelige og kan brukes alene eller i kombinasjoner. Parkinsons sykdom er en av de vanligste nevrodegenerative sykdommene og forekommer oftest hos eldre personer. Kvinner og menn er like ofte berørt med en liten overrepresentasjon av menn ved økende alder. Vi planlegger å gjennomføre en prospektiv observasjons studie ved å kombinere data fra den norske reseptdatabasen med data fra det norske pasientregisteret. Vi vil følge pasienter (eldre enn 50 år) som får forskrevet legemidler mot Parkinsons sykdom. Studien vil gå over ti år. Studien vil gi verdifull innsikt i hvordan disse legemidlene brukes i Norge. Denne kunnskapen kan hjelpe leger til å tilpasse behandlingen bedre samt å utforme mer optimalisert oppfølging for pasienter med Parkinsons sykdom i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Klemp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Ingunn Fride Tvete

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral

Caroline Ditlev Binde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3