Cristin-prosjekt-ID: 565953
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565953
Registrert av: REK Sist endret: 24. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kombinasjon av immunterapi og strålebehandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1845

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. oktober 2017 Slutt: 15. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kombinasjon av immunterapi og strålebehandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungekreft er en sykdom med dårlig prognose, og immunterapi med PD1-hemmere har bedret utsiktene for noen pasienter. Dessverre har ikke alle effekt, og det er ønskelig å bedre effekten for flere pasienter ved å kombinere behandlingen med strålebehandling. Vi vil i dette prosjektet studere utviklingen av bivirkninger ved denne kombinasjonsbehandlingen. PD1-hemmerne nivolumab og pembrolizumab er etablert behandling for lungekreft, og vil i denne protokollen brukes i henhold til nasjonale retningslinjer og kombineres med strålebehandling. Vi vil også analysere svulstmateriale og blodprøver fra pasientene. Dette vil vi gjøre for å øke kunnskapen om hvorfor responsen er såvidt varierende, og hvorfor noen pasienter ikke har den forventede effekten. I tillegg ønsker vi å undersøke om billed-analyser som PET-CT og MR-undersøkelser kan bidra i forståelsen av biologien i svulstområdet, og kanskje også bidra til å predikere hvilke pasienter som vil ha best effekt av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mette Sprauten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4