Cristin-prosjekt-ID: 565966
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565966
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

MK-7655A-020: Farmakokinetikk, sikkerhet og toleranse av en enkelt dose MK-7655A hos barn fra 0 opp til 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon. En åpen studie.

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/661

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. august 2017 Slutt: 25. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MK-7655A-020: Farmakokinetikk, sikkerhet og toleranse av en enkelt dose MK-7655A hos barn fra 0 opp til 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon. En åpen studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Betalaktam-antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer, og monobaktamer) er blant de mest brukte antibiotika i klinisk praksis. Utvikling av resistens ved produksjon av betalaktamaser er den viktigste resistensmekanismen vi kjenner til i gram-negative bakterier. Dette er en trussel mot den kliniske nytteverdien av betalaktamer. Derfor ser vi et behov for nye betalaktamase-hemmere som vil kunne kombineres med betalaktam antibiotika for å beskytte mot hydrolyse av betalaktamase-enzymer. I denne åpne multisenterstudien vil 44 pasienter på verdensbasis, hvorav 8 i Norge, inkluderes og få en enkelt intravenøs dose MK-7655A. MK7655 er en kombinasjon av imipenem/cilastatin/relebactam. Imipenem er et bredspekret antibiotikum. Cilastatin er hemmer av humant dehydropeptidase1 og øker derfor halveringstiden av imipenem. Relebactam er betalaktamase-hemmer. Hensikten med studien er å undersøke farmakokinetikk, sikkerhet og tolerabilitet av MK-7655A hos barn og ungdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Britt Nakstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Knut Asbjørn Alexander Øymar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Magnus Aassved Hjort

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5