Cristin-prosjekt-ID: 566306
Sist endret: 21. desember 2020, 15:32

Cristin-prosjekt-ID: 566306
Sist endret: 21. desember 2020, 15:32
Prosjekt

A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms

prosjektleder

Mona Michelet
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Aktivitet • Demens

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms

Populærvitenskapelig sammendrag

God oppfølging er viktig for personer som har demens. En forutsetning for god oppfølging er utredning og diagnostisering samt kartlegging av ressurser, ønsker og behov. De første tegnene på demens er ofte vansker i daglige aktiviteter. Det er instrumentelle aktiviteter som påvirkes først. Det å kunne fortsette med sine meningsfulle aktiviteter er viktig for personer med demens. De som har muligheten til dette vil kanskje oppleve færre nevropsykiatriske symptomer. Vi vil gjøre følgende:

1) Evaluere de psykometriske egenskapene til skjemaene Kognitivt funksjonsinstrument (KFI) - selvrapportert og proxyrapportert

2) Beskrive funksjonen og behovene til en kohort av personer som er utredet av fastlegen i samarbeid med hukommelsesteamet og sammenligne dem med personer som er utredet i spesialisthelsetjenesten.

3) Undersøke assosiasjonen mellom dekket/udekket behov for daglige aktiviteter og sosial kontakt og nevropsykiatriske symptomer i en kohort av 453 europeere med demens, som er fulgt i 1 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Characteristics of patients assessed for cognitive decline in primary healthcare, compared to patients assessed in specialist healthcare.

Michelet, Mona; Lund, Anne; Strand, Bjørn Heine; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre. 2020, Scandinavian Journal of Primary Health Care. FHI, VESTFOLD, OSLOMET, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

The Validity of the Norwegian Version of the Cognitive Function Instrument.

Michelet, Mona; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Lund, Anne; Björklöf, Guro Hanevold; Horndalsveen, Peter Otto; Bergh, Sverre. 2018, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. OSLOMET, VESTFOLD, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2