Cristin-prosjekt-ID: 566516
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 566516
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

ImPRESS - Redusert Perfusjon i Hjernekreft

prosjektleder

Kyrre Eeg Emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1875

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ImPRESS - Redusert Perfusjon i Hjernekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

ImPRESS-prosjektets hovedmål er å etablere et nytt paradigme innen medisinsk avbildning av kreftpasienter som belyser hvordan blodstrømmen (perfusjon) i en kreftsvulst er redusert som følge av økte mekaniske krefter og stivhet i vevet. Prosjektet er basert på følgende observasjoner*** (I) dyrestudier antyder at en voksende kreftsvulst med tilhørende økt stivhet i det omkringliggende bindevevet kan presse kreftsvulstens blodårer sammen og dermed redusere blodstrømmen*** (II) redusert blodstrøm som følge av slike mekaniske krefter er ikke påvist in vivo i pasienter med kreft*** og (III) det finnes ingen tilgjengelige radiologiske metoder for å måle respons av medisiner som potensielt kan redusere slike mekaniske krefter. Studien inkluderer pasienter med primær og metastatisk hjernekreft og vil bruke nye bildeteknikker som måler både mekaniske krefter og perfusjon ved bruk av Magnetisk Resonans (MR). Håpet er å bedre forstå hvilke mekanismer som reduserer effekten av dagens kreftmedisiner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kyrre Eeg Emblem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torstein Ragnar Meling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rakesh K. Jain

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Massachusetts General Hospital

Matin Reuter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Massachusetts General Hospital

Elizabeth Gerstner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Massachusetts General Hospital
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »