Cristin-prosjekt-ID: 566518
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 566518
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kirurgisk behandling av rektocele: effekt på anal inkontinens og pasientrapporterte utfall ett år etter operasjon

prosjektleder

ylva sahlin
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1898

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgisk behandling av rektocele: effekt på anal inkontinens og pasientrapporterte utfall ett år etter operasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å sammenlikne grad av anal inkontinens, og andre symptomer (tømningsvansker, dyspareuni, påvirkning av seksual- og sosialt liv, livskvalitet, kulefornemmelse) før og etter kirurgisk behandling med transvaginal teknikk for konstatert rektocele. Det finnes lite forskning og stor uenighet i fagmiljøene med tanke på om anal inkontinens bør være et eksklusjonskriterie eller en indikasjon for å operere et rektocele. I denne studien er hensikten å kartlegge effekten av rektoceleoperasjon på anal inkontinens og andre symptomer et år etter gjennomført operasjon, for slik å få et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag for hvem som bør eller ikke bør opereres for rektocele.

prosjektdeltakere

prosjektleder

ylva sahlin

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1