Cristin-prosjekt-ID: 566639
Sist endret: 23. november 2018, 08:57

Cristin-prosjekt-ID: 566639
Sist endret: 23. november 2018, 08:57
Prosjekt

i4C - Strengthening global health international collaboration

prosjektleder

Trygve Ottersen
ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 24.662.003
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 234608

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Systemutvikling og -arbeid

Emneord

Global Helse

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2014 Slutt: 30. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

i4C - Strengthening global health international collaboration

Populærvitenskapelig sammendrag

"Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities (i4C)" project is evaluating eight different policy interventions related to improving global access to and prioritization, financing and incentives for the innovation of such commodities.

 

Of the eight interventions, five (1-5) aim to improve global access to existing, life-saving commodities; and the other three (6-8) aim to improve prioritization, financing and incentives for global innovation of new, life-saving commodities.

 

Our main research question is how can international collaboration be strengthened to scale-up cost-effective and life-saving commodities, especially for the world's poorest women and children. We will pursue this question by evaluating eight policy interventions directed at global health governance institutions. Five aim to improve global access to existing, life-saving commodities. These include: 1) evaluating the impact of free trade agreements and regulatory harmonization; 2) examining how emerging economies like Brazil, India and China promote access on the international stage to provide learning for other developing economies; 3) assessing advocacy strategies for promoting evidence-informed policymaking; 4) evaluating existing and new global health governance architecture's contributions to improving access; and 5) considering the role of existing and potentially new international legal mechanisms. Three aim to improve prioritization, financing and incentives for global innovation of new, life-saving commodities. This includes: 6) developing a multi-criteria priority classification model for value-based R&D investments; 7) proposing an R&D investment prioritization framework; and 8) examining global incentives to increase R&D investment in antibiotics. These interventions represent options across all four types of global governance arrangements; international rules (1,5), norms and discourses (2,3), market interventions (6,7), and access to domestic policy processes (4,8). Building on the diverse disciplinary expertise of the research team, each intervention is evaluated using a tailored social science method that is most appropriate, whether that is economic modeling (6-8), interrupted time-series analyses (1,5), interviews and document analyses (1,2,6,7), legal analyses (4,5,8), policy analyses (4,8), political analyses (2,3,8), simulation (7), surveys (1,6) or systematic reviews (5,7).

Tittel

Styrking av internasjonalt samarbeid for kapitalisering på kostnadseffektive og livreddende varer

Populærvitenskapelig sammendrag

«Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» (i4C) er et konsortium av forskere og institusjoner som evaluerer åtte ulike politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.

 

Av de åtte intervensjoner, fem (1-5) tar sikte på å forbedre global tilgang til eksisterende, livreddende varer; og de tre andre (6-8) tar sikte på å forbedre prioritering, finansiering og insentiver for global innovasjon av nye, livreddende varer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trygve Ottersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

John-Arne Røttingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Kristin Ingstad Sandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt

Unni Gopinathan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Christine Oline Årdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Estimating the cost of vaccine development against epidemic infectious diseases: a cost minimisation study.

Gouglas, Dimitrios; Le, Tung Thanh; Henderson, Klara; Kaloudis, Aris; Danielsen, Trygve; Hammersland, Nicholas Carspersen; Robinson, James M.; Heaton, Penny M.; Røttingen, John-Arne. 2018, The Lancet Global Health. AUSTRALIA, USA, FHI, BILL, NTNU, NFR, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

What Can Be Learned from Experience with Scientific Advisory Committees in the Field of International Environmental Politics?

Andresen, Steinar E; Baral, Prativa; Hoffman, Steven J.; Fafard, Patrick. 2018, Global Challenges. NANSEN, UOTTAWA, YORKUVitenskapelig artikkel

Scientific Advisory Committees at the World Health Organization: A Qualitative Study of How Their Design Affects Quality, Relevance, and Legitimacy.

Gopinathan, Unni; Hoffman, Steven J; Ottersen, Trygve. 2018, Global Challenges. MCMASTER, FHI, UIO, YORKU, HMSVitenskapelig artikkel

Institutionalising an evidence-informed approach to guideline development: progress and challenges at the World Health Organization.

Gopinathan, Unni; Hoffman, Steven J. 2018, BMJ Global Health. MCMASTER, FHI, UIO, YORKU, HMSVitenskapelig artikkel

Should antibiotics be controlled medicines? Lessons from the controlled drug regimen.

Storehagen, Live; Aftab, Friha; Årdal, Christine Oline; Savic, Miloje; Røttingen, John-Arne. 2018, Journal of Law, Medicine & Ethics (JLME). HSPH, FHI, NFRVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »