Cristin-prosjekt-ID: 567034
Registrert av: REK Sist endret: 22. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567034
Registrert av: REK Sist endret: 22. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kliniske kjennetegn, dødelighet og smertefølsomhet ved stabil eller ustabil koronar hjertesykdom

prosjektleder

Henrik Schirmer
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1876

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 25. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kliniske kjennetegn, dødelighet og smertefølsomhet ved stabil eller ustabil koronar hjertesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomst av kransåresykdom har falt markant i Norge og er nå kun den nest vanligste dødsårsaken i Norge etter kreft. Vi observerer en stadig høyere andel pasienter med normale kranspulsårer på koronar angiografi, en invasiv undersøkelse som medfører både høye kostnader og en lav, men alvorlig risiko for pasienten. I en tid med helseangst hos pasienter og frykt hos legene for å overse sykdom, gir dette en lav terskel for å henvise selv der det er lav mistanke om sykdom. En 1/3 av pasientene kommer allikevel enten ikke til helsevesenet eller fanges ikke opp av helsevesenet før etter at skade har skjedd. Vi vil bruke det lokale og nasjonale angiografiregisteret, Dødsårsakesregisteret, Tromsøundersøkelsen og diagnoseregisteret ved UNN til å utvikle en bedre preseleksjon av pasienter før angiografi og avklare hvorfor noen kommer for utredning av brystsmerter får sykdom kan påvises, mens andre kommer først etter at irreversibel skade er skjedd eller død plutselig uten forvarsel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Henrik Schirmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tor Bosch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »