Cristin-prosjekt-ID: 567111
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567111
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av ikke-invasiv hjernestimulering på språkforståelse og kognitive evner

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1732

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av ikke-invasiv hjernestimulering på språkforståelse og kognitive evner

Populærvitenskapelig sammendrag

Med dette prosjektet ønsker vi å utforske involveringen av to hjerneområder som har blitt foreslått av tidligere litteratur å spille en vesentlig rolle i genereringen av hørselshallusinasjoner. Et av områdene er assosiert med språkfunksjoner som har blitt funnet å være hyperaktiv under opplevelsen av hørselshallusinasjoner, hvorav det andre området er assosiert med kognitive funksjoner som har blitt funnet å være hypoaktiv hos de som lider av hemmende hørselshallusinasjoner. Vi ønsker å undersøke denne graden av involveringen gjennom å administrere transkraniell direkte strømstimulering (tDCS) til friske forsøkspersoner. Forhåpentligvis vil dette prosjektet forbedre vår nåværende forståelse av de mekanismene bak produksjonen av hørselshallusinasjoner og videre øke vår forståelse av psykiske lidelser karakterisert av hemmende hørselshallusinasjoner som blant annet schizofreni. Deltakerne i dette prosjektet vil motta både aktiv tDCS-stimulering og falsk stimulering i to separate runder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Eujice Liwanan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2