Cristin-prosjekt-ID: 567274
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 14:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567274
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 14:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av pulmional hypertensjon hos nyfødte med diafragmahernie

prosjektleder

Ragnhild Emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2243

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av pulmional hypertensjon hos nyfødte med diafragmahernie

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal gi ny kunnskap om førstelinjebehandling av pulmonal hypertensjon (PH) hos pasienter med diafragmahernie (CDH). NO er nå førstelinjebehandling ved de fleste sentre selv om dokumentasjon av effekten er sparsom. Sildenafil er et medikament som synes lovende i behandlingen av PH hos CDH pasienter. Studier som sammenligner NO og Sildenafil mangler og slik situasjonen er nå synes effekten å være likeverdig. Studien det her søkes om er planlagt for å finne ut hva som er beste behandling for nyfødte med CDH. .

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Emblem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

torleiv haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

anne beate solaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

gunnar bentsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

kjetil ertresvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »