Cristin-prosjekt-ID: 567275
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567275
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Leddgikt og hjertet

prosjektleder

Helga Midtbø
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2257

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Leddgikt og hjertet

Populærvitenskapelig sammendrag

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk, autoimmun leddsykdom. Pasienter med leddgikt har økt risiko for hjerte- og karsykdom sykdom, dels på grunn av økt forekomst av tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, men også på grunn av systemisk inflammasjon i pasientgruppen. Det er ting som tyder på at høyt blodtrykk og inflammasjon påvirker hjerte/karsystemet mer sammen en hver for seg. I dette prosjektet ønsker å undersøke forekomsten av forstadier til hjerte- og karsykdom, såkalt subklinisk hjertesykdom, før og etter start av immunmodulerende behandling. Vi vil undersøke 104 pasienter med ultralyd av hjertet, 24-timers blodtrykksregistrering, karstivhetsmåling og blodprøver ved start av behandlingen og etter 1 år. Resultatene av prosjektet vil gi oss innsikt i hvor ofte subklinisk hjerte- og karsykdom oppstår blant pasienter med leddgikt og hvilke faktorer som påvirker dannelse og tilbakedannelse av subklinisk hjerte- og karsykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Johan Gorgas Brun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Per Magne Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bjørg Tilde Svanes Fevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Knut Matre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »