Cristin-prosjekt-ID: 567285
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567285
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tannhelse i LAR

prosjektleder

Lars Thore Fadnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2264

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. oktober 2017 Slutt: 28. september 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tannhelse i LAR

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålene med studien er å kartlegge tannstatus, tannhelsevaner og egne oppfatninger om tannhelse hos en gruppe som får legemiddelassistert rehabilitering i Bergen. Studien vil gjennomføres som en tverrsnittsundersøkelse uten intervensjon med et kort strukturert spørreskjema (vedlagt) samt en kort undersøkelse av tenner og munnhule. Undersøkelsen vil vurdere grad av tannstatus inkludert antall tenner og plakk. Prosjektet vil gjennomføres på to til tre LAR- poliklinikker i under ledelse av Bergen Addiction Research Group (BAR) i samarbeid med Institutt for Klinisk Odontologi ved Universitetet i Bergen. I denne studien ønsker vi ved LAR poliklinikkene i Bergen å gjennom en tverrsnittstudie for å kartlegge - Tannstatus - Tannhelsevaner inkludert bruk av tannbørste, tanntråd, tannhelseundersøkelser - Selv-vurdert tannhelse Vi planlegger å inkludere om lag 150-200 pasienter i LAR Bergen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Thore Fadnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1