Cristin-prosjekt-ID: 567287
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 567287
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

prosjektleder

Claire Ghetti
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2249

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. november 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en forundersøkelse der hovedmålet er å prøve ut og vurdere gjennomførbarheten av et foreslått prosjekt, ”LongSTEP: Longitudinell studie av effekten av musikkterapi for premature barn og deres foreldre." I hovedstudien LongSTEP støtter en musikkterapeut foreldrene i bruk av musikalske samspill med deres for tidlig født spedbarn for å fremme samregulering og skape en positiv relasjon. Bedre samregulering og et sterkere følelsesmessig bånd kan føre til positive endringer i forelder/barn-tilknytning, barnas utvikling, og foreldrenes psykiske helse. Deltakere tilbys musikkterapi under nyfødtintensiv behandling og i de første 3 månedene etter utskriving fra sykehuset. Forundersøkelsen vil vurdere den foreslåtte LongSTEP musikkterapiintervensjonen med hensyn til: 1) hvor gjennomførbart intervensjonen er for deltakere og forskere, og 2) hvilke elementer som må justeres før hovedstudien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claire Ghetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bente Johanne Vederhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ingrid Kvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christian Gold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - GAMUT ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5