Cristin-prosjekt-ID: 568263
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 568263
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

UNGvekst i Norge

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/431

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. januar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

UNGvekst i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge. Derfor skal det trekkes ut et tilfeldig utvalg skoleklasser, og helsesøstre skal foreta målingene i skoletiden. Ved hjelp av fødselsnummeret skal vi koble til opplysninger fra enkelte registre, både for å forstå utviklingen av vekst tidligere gjennom informasjon fra Medisinsk fødselsregister og helsestasjons- og skolehelsemålinger, og for å forstå konsekvensene av vekst, slik som Pasientregisteret og andre helseregistre og helseundersøkelser. En undergruppe av barna vil være deltakere i Den norske mor og barnundersøkelsen, og det er ønskelig å innhente data derfra. Prosjektet er finansiert av en bevilgning fra Norges forskningsråd. En hovedhensikt er å sammenligne kroppsmasseindeks hos barn som har eller ikke har gått i skoler med gratis utdeling av frukt. Sett i lys av den såkalte fedmeepidemien i mange land, er det viktig å forstå både årsaker til og konsekvenser av fedme.

Tittel

Evaluation of free school fruit on childhood growth and obesity: a natural experiment

Populærvitenskapelig sammendrag

Obesity in childhood is an increasing problem. We examine to which extent free fruit in schools may influence weight development in school-children. In Norway, free fruit was given to pupils in some schools, but not in others, in the period 2007 to 2014. By measuring height and weight in 13-year old children in a representative sample in 2017, we use this natural experiment to evaluate effects of free fruit in schools.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Bente Øvrebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Andrew Wills

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Elling Tufte Bere

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »