Cristin-prosjekt-ID: 568632
Registrert av: REK Sist endret: 14. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 568632
Registrert av: REK Sist endret: 14. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet og astma hos ungdom

prosjektleder

Sveinung Berntsen Stølevik
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1320

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet og astma hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å utvikle, gjennomføre og evaluere to treningsintervensjoner med gruppetrening med høy intensitet og lekbetonte aktiviteter som er lette å mestre for ungdom med astma henholdsvis i alderen 13-16 år og 16-19 år, og å undersøke hvordan det endrer selvforståelse, motivasjon for trening, nivå av fysisk aktivitet, fysisk form, helserelatert livskvalitet, astmakontroll og ventilatorisk flowbegrensning under anstrengelse. Studien har et mixed-methods design som inkluderer klinisk testing av lungefunksjon og fysisk form, validerte instrumenter for motivasjon, livskvalitet og astmakontroll, registrering av treningsintensitet ved puls, objektiv fysisk aktivitet ved bruk av aktivitetsmonitor, og kvalitative data fra deltakere basert på fokusgruppeintervjuer og feltobservasjoner av trening og testing. Basert også på registrering av aktiviteter, oppmøte og gjennomføring vil det bli lagt et kunnskapsgrunnlag for en randomisert kontrollert studie etter tilsvarende mønster

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sveinung Berntsen Stølevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Thomas Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Edin Dizdarevic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Ole-Bjørn Kittang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Trine Stensrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »