Cristin-prosjekt-ID: 568636
Sist endret: 27. november 2020, 17:17

Cristin-prosjekt-ID: 568636
Sist endret: 27. november 2020, 17:17
Prosjekt

ProBone - New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

prosjektleder

Gro Elin Kjæreng Bjerga
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 281406
 • EU
  Prosjektkode: 604814

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bioteknologi

Emneord

Bioteknologi • Metagenomikk • Enzymer • Proteomikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90781736
Sted
Gro Bjerga

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 30. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ProBone - New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

Populærvitenskapelig sammendrag

ProBone will develop enabling technologies for the discovery of enzymes involved in the hydrolysis of bone from genetic material of marine microorganisms associated to bone decay (herein defined as the marine bone-degrading microbiome) accessed by culture-independent methods. To do so, we will study the marine bone-degrading microbiome that harbors a highly specialized community of free-living and symbiotic microorganisms associated to diverse bone-thriving invertebrates. The hydrolysis of organic bone components is expected to occur in concerted action with different enzymatic activities, including peptidases, ester-hydrolases, oxidoreductases, etc. ProBone is expected to generate new knowledge and innovation by using state-of-the-art technologies and developing new methods that overcome key bottlenecks in the marine biotechnology toolbox. These developments will foster an improved discovery pipeline of new enzymes for use in bioprocessing applications. The project is ambitious but feasible within the proposed time period and budget, as the expertise needed to reach the goals have been gathered in an international consortium of trans-disciplinary, highly qualified and dedicated research partners.

Tittel

ProBone - Nye verktøy for prospektering for nye enzymer i marine bein-nedbrytende mikrobiomer

Populærvitenskapelig sammendrag

ProBone skal utvikle muliggjørende teknologi for å finne enzymer involvert i nedbrytning av bein. Enzymene skal finnes basert på genetisk material hentet ut av marine mikroorganismer assosiert til beinnedbrytning (her definer som det marine beinnedbrytende mikrobiomet), tilgjengeliggjort via kultur-uavhengige metoder. For å gjennomføre dette, vil vi studere det marine beinnedbrytende mikrobiomet som inneholder et høyt spesialisert samfunn av frittlevende og symbiotiske mikrorgansimer assosiert til ulike invertebrater som lever av og på bein. Hydrolyse av organiske beinpartikler forventes å foregå i en kompleks måte, med ulike enzymaktiviter, inkludert peptidaser, ester-hydrolaser, oxidoreduktaser, etc. ProBone forventes å generer ny kunnskap og innovasjon ved å bruke ny teknologi og utvikle nye metoder som skal løse tidligere flaskehalser i marin bioteknologi. Utviklingene i prosjektet vil støtte forbedringer av arbeid for å finne enzymer for bruk i bioprosessering. Prosjektet er ambisiøst, men gjennomførbart innenfor de foreslåtte tids- og budsjettrammer, ettersom ekspertisen som er nødvendig for å nå målene er samlet i et internasjonalt konsortie med transdisiplinære, høyt kvalifiserte og dedikerte forskningspartnere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Elin Kjæreng Bjerga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Yuleima Evelym Diaz Castillo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Thomas Gunnar Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Manuel Ferrer

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Ramona Suharoschi

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitatea de stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Fragment exchange (FX) plasmid tools for CRISPR/Cas9-mediated gene integration and protease production in Bacillus subtilis.

Garcia-Moyano, Antonio; Larsen, Øivind; Gaykawad, Sushil; Christakou, Eleni; Boccadoro, Catherine; Puntervoll, Pål; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2020, Applied and Environmental Microbiology. NORCEVitenskapelig artikkel

Genome engineering of Bacillus subtilis using CRISPR/Cas9.

Garcia-Moyano, Antonio. 2019, Bioprosp_19. NORCEVitenskapelig foredrag

METAPROTEOMICS PILOT STUDY - BONE DEGRADING MARINE BIOFILM .

Muresan, Carmen Ioana; Nistor, Alina; Pralea, Ioana Ecaterina; Garcia-Moyano, Antonio; Borchert, Erik; Hentschel, Ute; Ferrer, Manuel; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; iuga, cristina adela; Suharoschi, Ramona. 2019, British Society for Proteome Research. NORCEPoster

Genome engineering of Bacillus subtilis using CRISPR/Cas9.

Garcia-Moyano, Antonio; Christakou, Eleni; Larsen, Øivind; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2019, Bioprosp19. NORCEPoster

ProBone – New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for novel enzymes.

Garcia-Moyano, Antonio; Borchert, Erik; Sánchez-Carrillo, Sergio; Alonso, Sandra; Suharoschi, Ramona; Dahlgren, Thomas Gunnar; Ferrer, Manuel; Hentschel, Ute; Bjerga, Gro Elin Kjæreng. 2019, Functional metagenomics 2019. NORCEPoster
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »