Cristin-prosjekt-ID: 568672
Sist endret: 15. desember 2017 10:13
Cristin-prosjekt-ID: 568672
Sist endret: 15. desember 2017 10:13
Prosjekt

Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

prosjektleder

Daniel Horst Zeiss
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Legemiddelhåndtering • Etterlevelse • Hjemmetjenester

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

 

Riktig administrering av legemidler kan være en utfordring både for den enkelte pasient og for helsepersonell som bistår administreringen. Bare 20-30 % av alle legemidler tas som anbefalt. Hos eldre ser man at svelgeproblemer og kognitiv svikt kan være til hinder for inntak av medisinen slik den er forskrevet. Dette gjelder spesielt orale faste legemidler som helsepersonell eller pasienten selv endrer på/modifiserer ved å dele, knuse, åpne, eller tilsette i mat eller drikke.

Dette er et forprosjekt med hensikten om å utvikle kunnskap om uhensiktsmessig administrering (modifisering) av orale faste legemidler i kommunene

Prosjektet har 4 mål:

 • M1: Utvikle kunnskap om uhensiktsmessig administrering av orale faste legemidler utført av helsepersonell i sykehjem
 • M2: Utvikle kunnskap om uhensiktsmessig administrering av orale faste legemidler blant eldre pasienter som mottar hjemmetjenester.
 • M3: Utvikle kunnskap om uhensiktsmessig administrering av orale faste legemidler utført av helsepersonell i hjemmetjenesten
 • M4: Utvikle kunnskap om uhensiktsmessig administrering av orale faste legemidler blant eldre i den generelle befolkningen

Målene skal oppnås gjennom 3 arbeidspakker (delprosjekter):

1) Kartlegging i sykehjem (M1)

2) Kartlegging i hjemmetjensten (M2, M3)

3) Kartlegging blant eldre kunder i apotek (M4)

Metode

Metode M1: Tverrsnittstudie ved bruk av kartleggingsskjema og dokumentgransking. Datainnsamlingen for F1-F5 gjennomføres av studenter ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie ved Nord universitet. Alle kommuner med praksisenheter for universitetets studenter inviteres til deltakelse, og studentene gjennomfører kartleggingen i sine praksisstudier. Datainnsamlingen for F6 (dokumentgransking) gjennomføres av prosjektgruppen. Metode M2 og M3: Tverrsnittstudie i Namsos kommune, ved bruk av kartleggingsskjema og dokumentgransking. Data for F1-F5 samles inn fra ansatte i hjemmesykepleien i forbindelse med utlevering av ukedosetter til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Data for F6 (dokumentgransking) gjennomføres av prosjektgruppen. Metode M4: Tverrsnittstudie. Et enkelt spørreskjema formidles til eldre kunder i apotek, besvares og leveres i apoteket. Farmasistudenter ved Nord universitet kan bistå innsamling av data i forbindelse med praksis i apotek.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniel Horst Zeiss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Siri Andreassen Devik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Hege Therese Bell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Ingela Christina Enmarker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mittuniversitetet

Rose Mari Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »