Cristin-prosjekt-ID: 569068
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569068
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Acetylering av hormoner i hypofyse-binyreaksen

prosjektleder

Eystein Husebye
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2103

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Acetylering av hormoner i hypofyse-binyreaksen

Populærvitenskapelig sammendrag

Metabolske sykdommer som fedme regnes er et stort helseproblem. Proopiomelanocortin (POMC) -avledede peptidhormoner alfa-melanocytstimulerende hormon (?-MSH), betaendorfin (?-END) og adrenokortikotropt hormon (ACTH) regulerer appetitt, stoffskifte, stress, seksualitet og smerte. Aktiviteten til disse hormonene endres ved såkalt N-terminal (Nt) acetylering. Enzymene som utfører denne prosessen, N-terminale acetyltransferaser (NATs), er ukjent (NatX). Målet for dette prosjektet å identifisere NatX som regulerer aktiviteten til overnevnte hormoner, og å bruke kunnskapen til å utvikle nye legemidler mot metabolske sykdommer. Som sykdomsmodeller vil vi benytte Cushings sykdom er en metabolsk lidelse der overproduksjon av ACTH gir overproduksjon av kortisol, samt Addisons sykdom der sviktende binyrefunksjon gir høy ACTH. Kunnskapen kan gi informasjon som gjør det mulig å modulere ACTH aktiviteten og dermed sykdomsprosessen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Thomas Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2