Cristin-prosjekt-ID: 569073
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569073
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preserveringsmetoder for blodceller

prosjektleder

Kurt Hanevik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2104

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preserveringsmetoder for blodceller

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker man å evaluere fem metoder for å preservere og lagre blodprøver for seinere karakterisering av immuncellene med massecytometrisk analyse (apparat som kan analysere marøker for en rekke proteiner på cellene). En ønsker å ta blodprøve fra inntil 10 personer. Blodprøvene vil så prosesseres på fem ulike måter og analyseres med massecytometri. Tilstedeværelse og styrke på immuncellenes markeøer vil analyseres med avanserte bioinformatikk verktøy. En vil vurdere hvilken metode som ivaretar immuncellenes proteiner på best mulig måte, Denne metoden seinere kan benyttes i kliniske studier av pasienter. Prøvegiver vil rekrutteres blant universitets og sykehusansatte. Det vil ikke være nødvendig med kliiske opplysninger, men en vil vise til kjønn og alder på personer hvis blod har blitt undersøkt.Prosjektet er vurdert freamleggingpliktig av REK VEST.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kurt Hanevik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1