Cristin-prosjekt-ID: 569076
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569076
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medfødte immunresponser i blodceller

prosjektleder

Kurt Hanevik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2105

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 28. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medfødte immunresponser i blodceller

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er vist at vaksiner, som for eksempel BCG, kan gi langvarig styrking av det medfødte "innate" immunsystemet. Denne studien vil undersøke hvordan monocytter fra nyfødte og voksne evner å kunne endre seg og respondere på stimuli og "huske" dette over tid. En vil ta i bruk et in vitro assy som har bltt utviklet av partner i dette prosjektet, for å evaluere slike responser. En vil karakterisere responsene ved måling av hvilke signalstoffer monocytter skiller ut, og beskrive ulikheter mellom nyfødte og voksne. Studien kan gi ny kunnskap om hvordan nyfødtes immunsystem er i stand til å respondere på ulike stimuli. Dette kan gi kunnskap som er nyttig for å potensiere effekten av vaksiner, evaluere optimalt tidspunkt for vaksiner og samt for behandling/forebygging av alvorlig infeksjon hos veldig unge barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kurt Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Charlotte deBree

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Radboud Universiteit

Mihai Netea

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Radboud Universiteit

Rhoda Namakula

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4