Cristin-prosjekt-ID: 569199
Sist endret: 30. januar 2019 12:05

Cristin-prosjekt-ID: 569199
Sist endret: 30. januar 2019 12:05
Prosjekt

Akademisk språkkafé - ASK - et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt i sykepleierutdanningen

prosjektleder

Beate Lie Sverre
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90886797
Sted
Beate Lie Sverre

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. september 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akademisk språkkafé - ASK - et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt i sykepleierutdanningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Akademisk språkkafé - ASK er et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt som har til hensikt å utvikle læringsaktiviteter som kan bistå den sykepleierfaglige- og den norskspråklige utvikllingen, både skriftlig og muntlig hos studenter som har norsk som andrespråk. Formålet er å styrke den utdanningsfaglige kvaliteten i sykepleierutdanningen for å sikre at disse studentene skal lykkes i sine studier på normert tid. Prosjektet skal bidra til at personer med norsk som andrespråk skal kunne ta del i arbeidsmarkedet og øvrige fellesareaner i samfunnet.

Vitenskapelig sammendrag

Aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé, forkortet ASK, er et samarbeid mellom biblioteket og Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Drammen. Prosjektet startet i desember 2017 og planlegges avsluttet i desember 2019. I ASK utvikles læringsaktiviteter som skal imøtekomme læringsbehov til sykepleierstudenter som har norsk som andrespråk ved campus Drammen. Universitets bibliotek utgjør arenaen for læringsaktivitetene i ASK. Bibliotekarer, 3. års-sykepleierstudenter/studentassistenter, sykepleiefaglige lærere/forskere og 1 frivillig pensjonert norsklærer utgjør veilederteamet. 

Metode


Det er valgt å anvende ulike datainnsamlingsmetoder og analyser av erfaringer fra læringsaktivitetene underveis, for å lære av erfaringene (aksjonslæring) og gjøre nødvendige tilpasninger. Aksjonsforskningsprosessen er systematisk og omfatter både fremmøte registrering, individuelle intervjuer av N2-studenter, flerstegs fokusgruppeintervjuer av prosjektgruppens deltagere, med kvalitativ tematisk analyse av intervjuene, samt forskningslogger fra læringsaktivitetene, med kreativ kvalitativ analyse. ​

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Beate Lie Sverre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hjørdis Frisnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Helene Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Skjæret Stenhammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Marit Gjone Sandsleth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5