Cristin-prosjekt-ID: 569271
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569271
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Inflammasjonsmarkører og B-vitaminer i svangerskapet som prediktorer for autismespekterforstyrrelser (ASD)

prosjektleder

Camilla Stoltenberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2276

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inflammasjonsmarkører og B-vitaminer i svangerskapet som prediktorer for autismespekterforstyrrelser (ASD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (REK-saksnr. S-95113). Prosjektet omhandler laboratorieanalyser av plasmaprøver fra MoBas biobank. Formålet er å analyser konsentrasjoner av inflammasjonsmarkører, B-vitaminer og andre én-karbon-metabolitter i blodplasma fra gravide mødre. Prøver fra mødre av barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) skal sammenlignes med prøver fra tilfeldig utvalgte kontroll-mødre. Vi vil undersøke om det er forskjeller mellom mødre til ASD-barn og andre mødre, og om noen av markørene kan være prediktive for en senere ASD-diagnose hos barnet. Analysene skal foretas ved forskningslaboratoriet BEVITAL, som er tilknyttet Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Stoltenberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1