Cristin-prosjekt-ID: 569272
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569272
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom

prosjektleder

Charalampos Tzoulis
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2083

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 3. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Årsaken til Parkinson sykdom (PD) er ukjent og det finnes ingen behandling. Min forskning tyder på at mangel på nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), et sentralt enzym i cellemetabolismen, forekommer i hjernen til personer med PD. Dette forårsaker bioenergetisk svikt og histon hyperacetylering, som fører til endret genuttrykk i hjernen. Disse funnene har et viktige kliniske implikasjoner, da NAD-nivåer kan økes ved tilførsel av store doser vitamin-B3 i form av nikotinamid ribosid. Min hypotese er at økning av NAD-nivåer i hjernen, via oral administrasjon av nikotinamid ribosid (NR), vil korrigere nevronal metabolisme, hemme nevrodegenerasjon, og føre til klinisk bedring og forsinket sykdomsprogresjon i PD. For å teste hypotesen foreslår jeg en randomiserte klinisk studie med oral nikotinamid ribosid i behandling av PD. Nikotinamid ribosid er klassifisert som kosttilskudd av legemiddelverket. Derfor, søkes dette som et vanlig helseprosjekt og ikke som legemiddelutprøving.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Charalampos Tzoulis

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Mathilde Kvamme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ole-Bjørn Tysnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Geir Olve Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Irene Hana Flønes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »