Cristin-prosjekt-ID: 569728
Sist endret: 8. juni 2020, 15:16

Cristin-prosjekt-ID: 569728
Sist endret: 8. juni 2020, 15:16
Prosjekt

Utvidet oppfølging — tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi

prosjektleder

Walter Schönfelder
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.355.860
 • NAV
  Prosjektkode: NAV FOU MIDLER

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Arbeid med bistand • Effektevaluering • Inkluderende arbeidsliv

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvidet oppfølging — tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi

Populærvitenskapelig sammendrag

Brukere av NAV er en svært sammensatt gruppe. Noen brukere trenger mer systematisk oppfølging enn andre for å komme inn i det vanlige arbeidsmarkedet. Jobbspesialister som skal jobbe med disse brukerne trenger spesielle kompetanser. I dette prosjektet undersøker vi hvordan og med hvilken effekt jobbspesialister i NAV lokalkontorene i Tromsø og i Harstad jobber.

Vitenskapelig sammendrag

En av kjerneoppgavene for NAV er å hjelpe flest mulig mennesker uten arbeid inn i arbeidsmarkedet. Noen grupper trenger mer oppfølging enn andre. For å jobbe målrettet med arbeidssøkere med bistandsbehov trenger ansatte i NAV en spesiell inkluderingskompetanse. Supported employment (SE), eller på norsk arbeid med bistand, er en samlebetegnelse for ulike metoder og modeller. Noen av disse har dokumentert effekt. En modell som hittil ikke har blitt evaluert systematisk er innsats av jobbspesialister.

Våren 2017 startet NAV Troms et forsøksprosjekt kalt «Utvidet oppfølging – tiltak i egenregi» som har blitt implementert ved NAV lokalkontorene i Tromsø og Harstad. Tiltaket får oppfølging fra eget team i NAV Troms. Som en sentral del av tiltaket ble det i februar 2017 etablert dedikerte team av jobbspesialister som skal arbeide etter SE- metodikken. Denne legger til grunn at inkluderingsutfordringer må møtes innenfor det ordinære arbeidslivet (heller enn i «skjermede virksomheter»), og forutsetter veiledere (jobbspesialister) med kunnskap, ferdigheter og holdninger som evner å støtte både arbeidssøkere og arbeidsgivere slik at personer med bistandsbehov kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet.

Denne studien plasserer seg innenfor NAVs tematiske satsingsområde Innovasjon og læring hvor hensikten er å øke kunnskapen om hvordan man best utvikler NAV som en lærende organisasjon. Ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder, og gjennom dialog med oppfølgingsteamet i NAV Troms vil denne studien bidra til å avdekke erfaringene med og effektene av tiltaket Utvidet oppfølging, tiltak i egenregi i NAV Troms.

Sammen med våre samarbeidspartnere i NAV vil vi undersøke

 1. hvor effektivt jobbspesialister jobber, sammenliknet med andre former for oppfølging
 2. hvilke erfaringer jobbspesialistene, brukerne og arbeidsgiverne har med denne formen for arbeidsinkludering.
 3. hvordan erfaringer fra prosjektet blir formidlet videre til andre NAV-kontor.

 

Metode

Vi mener at et utvalg av ulike metoder gir bredere og bedre innsikt! Derfor er prosjektet designet som en mixed methods studie.

 • Fokusgruppeintervju med jobbspesialistene og oppfølgingsteamet i NAV fylke skal gi oss mulighet til å evaluere erfaringer med modellen ut fra perspektivet til yrkesutøvere.
 • Dybdeintervju med deltakere i programmet og arbeidsgivere skal gi oss innsikt i hvordan arbeidet til jobbspesialistene oppleves i samarbeid mellom partene og i oppfølging av brukere og arbeidsgivere.
 • En effektstudie skal gi oss informasjon om hvor effektiv modellen med jobbspesialister er, sammenliknet med andre former for arbeidsinkludering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Walter Schönfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Mai Camilla Munkejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Cathrine Arntzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020.

Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. 2020, UIT, PIHSØRapport

Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter.

Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. 2017, Forskningsdager 2017. UITPoster
1 - 2 av 2