Cristin-prosjekt-ID: 569750
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569750
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan du spille deg i god form?

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1501

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan du spille deg i god form?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det å spille et nylig utviklet aktivt dataspill (Exergame) kan føre til helsegevinst. Vi vil inkludere 50 voksne forsøkspersoner som i utgangspunktet ikke trener noe særlig. Disse blir tilfeldig fordelt til to grupper, hvor den ene gruppa får tilgang til å spille det nye dataspillet så mye de ønsker i løpet av seks måneder. VI vil måle deres fysiske form (maksimalt oksygenopptak), ta blodprøver (for kardiometabolsk helse) og måle kroppssammensetning før og etter seks måneder. VI vil i tillegg registrere hvor mye de spiller i løpet av intervensjonsperioden. Dette prosjektet vil gi oss kunnskap om nutteverdien av dette spillet i forhold til å møte den samfunnsmessige utfordringen det er at så mange personer ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Vi håper å dokumentere at dette spillet kan gi helsemessig gevinst for personer som ikke er motivert til å trene på tradisjonell måte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Alf Inge Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristoffer Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bård Eirik Kulseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4