Cristin-prosjekt-ID: 569757
Registrert av: REK Sist endret: 13. august 2021, 13:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569757
Registrert av: REK Sist endret: 13. august 2021, 13:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører

prosjektleder

Beathe Sitter
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2046

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører

Populærvitenskapelig sammendrag

Psoriasis og psoriasis artritt er autoimmune sykdommer som reduserer helsen og livskvaliteten til mer enn 100 000 nordmenn. Psoriatisk sykdom er systemisk, med flere følgesykdommer. Tidlig behandling er viktig, spesielt for psoriasis artritt. Diagnose stilles gjennom klinisk undersøkelse, og det finnes per i dag ingen diagnostiske biomarkører for psoriasis eller psoriasis artritt. Slike objektive mål for sykdomsaktivitet kan bidra bedre diagnostikk og oppfølging av behandling, og også til økt forståelse for mekanismene bak sykdommene. Urin er en lett tilgjengelig kroppsvæske som reflekterer biokjemiske prosesser i hele kroppen. Noen få og små forskningsprosjekt har vist at metabolsk mønster i urin (metabolomikk) potensielt er biomarkører for psoriatisk sykdom. I dette prosjektet etableres en biobank av urinprøver fra ca. 200 personer med psoriasis og psoriasis artritt som analyseres for å evaluere potensialet for metabolitter i urin som diagnostiske biomarkører.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beathe Sitter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

David Stevens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marit Saunes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3