Cristin-prosjekt-ID: 569762
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569762
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Livskvalitet etter en brystkreftdiagnose

prosjektleder

Giske Ursin
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2120

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livskvalitet etter en brystkreftdiagnose

Populærvitenskapelig sammendrag

Svært mange kvinner overlever en brystkreftdiagnose. For kvinner som blir diagnostisert i tidlig stadium er overlevelsesraten sammenlignbar med den for kvinner i resten av befolkningen. Derfor er det ekstra viktig å forstå hvordan kvinner faktisk har det etter diagnose og behandling for brystkreft. Livskvalitet er blitt målt i kliniske studier, men pasientene der er ofte spesielt utvalgte, og det er uklart om funnene gjelder for alle brystkreftpasienter. Denne studien tar utgangspunkt i pasienter meldt inn til Kreftregisteret. Formålet med studien er å undersøke 1) hvordan livskvalitet skiller seg mellom brystkreftpasienter og kvinner i samme alder som ikke har brystkreft, både like etter diagnosen, samt ett og to år senere, og hvordan eventuelle forskjeller endres med 2) stadium og type brystkreft, behandling eller 3) sosioøkonomiske faktorer, annen sykdom og livsstilsfaktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Giske Ursin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Bjørn Naume

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tor Åge Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Tom Børge Johannesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 4 av 4