Cristin-prosjekt-ID: 569764
Registrert av: REK Sist endret: 18. oktober 2021, 09:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569764
Registrert av: REK Sist endret: 18. oktober 2021, 09:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av en stillesittende livsstil på inflammasjon og hjerneslag

prosjektleder

Halvor Næss
ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2060

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av en stillesittende livsstil på inflammasjon og hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil studere relasjonen mellom betennelse målt i blodprøver, stillesittende livsstil målt med kroppssensorer og utkomme etter hjerneslag over tid og risiko for nytt hjerneslag. Longitudinell, multisenter cohortstudie med 3 og 18 mnd oppfølging. 828 inkluderte pasienter med akutt hjerneslag. Hypotese: «En stillesittende livsstil er relater til dårligere langtidsutkomme for slagpasienter og høyere risiko for residiv. Relasjonen er mediert av inflammasjon.» Forskningsspørsmål: Hva kjennetegner pasienter med en forsterket og forlenget inflammatorisk respons etter iskemisk hjerneslag. Er stillesitting relatert til dette, og gir det dårligere utkomme og økt risiko for residiv? Vi har bakgrunnsinformasjon og informasjon om den akutte hendelsen. Vi har biobank på baseline, 3 måneder og 18 mnd. Validerte fysiske, funksjonelle og kognitive tester på 3 og 18 måneder. Registrering av aktivitet ved hjelp av en kroppssensor som pasienten har påkoplet på alle tre målepunkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Halvor Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Mala Naik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus

Anne-Brita Knappskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torunn Askim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5