Cristin-prosjekt-ID: 569767
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569767
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus

prosjektleder

Christian Hall
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/102

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Årlig rammes omlag 15 000 nordmenn av hjerneslag. Omtrent 90% av alle slag er iskemiske, de resterende er på grunn av blødning. Diagnosen hjerneinfarkt krever en CT-skanning av hjernen for å utelukke blødning. Intravenøs trombolytisk behandling forbedrer prognosen betydelig og tidlig behandling er avgjørende. I juni 2016 ble en CT-skanner installert på Hallingdal sjukestue, Ål, og sjukestuen vil tilby CT undersøkelse og trombolytisk behandling til pasienter med iskemisk hjerneslag. Transporttid for pasienter i de nærliggende kommunene kan reduseres med så mye som 60 minutter. Vårt hovedmål er å dokumentere reduksjon i tid og at et større antall pasienter vil få trombolytisk behandling. Vi postulerer at pasientens prognose vil forbedres, og vi vil gjøre helseøkonomiske analyser. I denne observasjonsstudien vil vi inkludere pasienter over tre år, registrere tider og kliniske data ved baseline og oppfølging med klinisk kontroll etter 3 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Hall

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Christian Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hege Ihle-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Eiken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Anne Hjelstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »