Cristin-prosjekt-ID: 569944
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569944
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Spedbarnsgråt og søvnproblemer

prosjektleder

Randi Andenæs
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2199

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spedbarnsgråt og søvnproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke forekomsten av problematisk gråt, sammenheng mellom barnets gråt og søvn, sammenheng mellom barnets gråt og søvnproblemer og mors psykososiale helse samt å studere langsiktige utviklingsmessige konsekvenser av gråt- og søvnproblemer fra spedbarnstid til barnet er 5 år. Problematisk gråt og uro forekommer hos ca.20 % av alle spedbarn i barnets første leveuker og ca. 20 % av foreldre rapporterer problemer med spedbarns nattesøvn. Gråt og søvnproblemer i spebarnstid blir ansett som slitsomt, men ufarlig. Imidlertid har man lite kunnskap om hvordan det går med barn og foreldre på sikt. Det planlegges å bruke følgende opplysninger fra MoBa: Fra mor vil en anvende sosiodemografiske data (17-20 u svangerskap), og fra skjemaet utfylt når barnet er ca 6 måneder: opplysninger om fødsel, spørreskjemaer om tilfredshet med livet og med partnerskap, psykososiale forhold, selvbilde og livshendelser. Fra barn vil en anvende barnets kjønn, spørsmål om gråt, søvn, og flere spørreskjemaer om adferd og utvikling. Data hentes fra fire måletidspunkt: når barnet er 6, 18 og 36 måneder samt ca 5 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Andenæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Navn senere

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Nina Misvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Lisbeth Valla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Milada Cvancarova Småstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »