Cristin-prosjekt-ID: 569947
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 09:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569947
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 09:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

HUNT II serum-metabolsk profilering av brystkreft

prosjektleder

Tone Frost Bathen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2231

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUNT II serum-metabolsk profilering av brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er stor variasjon i brystkreftpasienters utvikling av kreft, sykdomsforløp og hvor godt svulstene responderer på en gitt behandling. Det er derfor behov for nye verktøy for tidligere diagnose, og som forutsier hva slags behandling som passer best for individuelle pasienter. Tidligere studier har vist at kreftvev har endret stoffskifte (metabolisme) sammenliknet med friskt vev. I dette prosjektet ønsker vi å etablere metabolske markører i blodet som kan estimere risiko for fremtidig brystkreftsykdom ved å bruke serumprøver innsamlet i HUNT II. I tillegg vil vi karakterisere lipidprofiler i pasienters blod for en mer spesifikk brystkreftdiagnose. Med dette prosjektet vil vi bidra med nye strategier for risikostratifisering og tidlig diagnose av brystkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Frost Bathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tonje Husby Haukaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Leslie Romelia Euceda Wood

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Age Smilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit van Amsterdam
Aktiv cristin-person

Hao Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »