Cristin-prosjekt-ID: 569953
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569953
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Placenta: har fysisk aktivitet betydning for variasjon i størrelse?

prosjektleder

Elisabeth Krefting Bjelland
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2210

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. mai 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Placenta: har fysisk aktivitet betydning for variasjon i størrelse?

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og placentavekt. Morkaken (placenta) har en viktig rolle i fosterets utvikling ved at den tilfører fosteret næring, veksthormoner og oksygen. Placenta- og fostervekst er avhengig av tilstrekkelig oksygentilførsel fra mors sirkulasjon. Under høy fysisk aktivitet stilles det høye krav til blodsirkulasjon og oksygenopptak i arbeidende muskulatur. Likevel er fysisk aktivitet anbefalt under graviditet, og graviditeter eksponert for høy fysisk aktivitet ser ut til å utvikle seg normalt. Det antas at kompensatoriske mekanismer, hvor placenta har en viktig rolle, sikrer oksygentilførselen i disse graviditetene. Denne studien er en registerstudie, som vil benytte data fra Den norske Mor-og barn- undersøkelse(MoBa), Data fra over 100 000 graviditeter vil bli koblet til Medisinsk fødselsregister (MPR). Opplysninger om placentavekt, fødselsvekt, svangerskapslengde, barnets kjønn, mors alder, paritet, diabetes, preeklampsi, anemi, somatisk sykdom, fødselskomplikasjoner, flerlingfødsel, fødselsmetode, tidligere keisersnitt og IVF hentes fra Medisinsk fødselsregister. Informasjon om fysisk aktivitet, mors høyde mors vekt, vektøkning i graviditet, energiinntaket i graviditet, røyke-og alkoholvaner, utdanning, arbeid, mental helse, anemi, somatisk sykdom, obsterisk og reproduktiv historie. Fars alder, fars høyde og vekt hentes fra Mor- og barn undersøkelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Krefting Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Marit Camilla Haavaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Katrine Mari Owe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunvor Hilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »