Cristin-prosjekt-ID: 569954
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569954
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nevrobiologiske effekter av søvndeprivasjon hos friske og deprimerte

prosjektleder

Ulrik Fredrik Malt
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2200

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nevrobiologiske effekter av søvndeprivasjon hos friske og deprimerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av søvndeprivasjon hos deprimerte pasienter. Tidligere forskning tyder på at søvndeprivasjon så kort som en natt kan gi klinisk antidepressiv effekt for omlag 60% av deprimerte pasienter. De underliggende mekanismene for denne effekten er imidlertid uavklart. Hensikten med prosjektet er å gi ny kunnskap om antidepresiv effekt av søvndeprivasjon. Dette vil, på sikt, kunne bidra til utvikling av en mer effektive og rasktvirkende behandlingsform for depresjon. Friske kontroller og personer med depresjon vil undersøkes før, under og etter søvn og søvndeprivasjon med magnetisk resonansbasert hjerneavbildning og med ulike metoder for kartlegging av søvn og våkenhet. Blant annet vil det bli benyttet polysomnografi og aktigrafi. Alle metodene som benyttes er ikke-invasive og ufarlige. Deprimerte deltakere vil gjennomgå en grundig klinisk evaluering hos psykiater. Dette er en multisenterstudie med deltakere fra flere institusjoner i Nederland og USA. Detskal gjennomføres analyser av søvn-og våkenhetsrelaterte data (aktigrafi og polysomnografi samt MRI-data). Det tas blodprøver, som destrueres etter analyser. Samtykke vil bli innhentet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ulrik Fredrik Malt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Erlend Bøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Eus van Someren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit van Amsterdam
Aktiv cristin-person

Lars Tjelta Westlye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stine Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »