Cristin-prosjekt-ID: 569957
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569957
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Munnhelse hos pasienter med hjerneinfarkt behandlet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjektleder

Hilde Nordgarden
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2164

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Munnhelse hos pasienter med hjerneinfarkt behandlet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvordan påvirkes den orale helsen etter hjerneinfarkt? Hvilken betydning har oral helse etter et hjerneinfarkt? I hviken grad nyttiggjør disse pasientene seg et offentlig eller privat tannhelsetilbud? Bakgrunnen for initiativet til forskning på hjerneslagpasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er forskningsordningen for orale helsetjenester i et tverrfaglig miljø på sykehus. Forskningsordningen er godt beskrevet i egen rapport og er initiert av Helse og Omsorgsdepartementet(HOD). Det er lite data om munnhelse og oppfølging av munnhelse hos hjerneinfarkt rammede i Norge. Det er ikke beskrevet noe om munnhelse i de nasjonale retningslinjene for slagpasienter (hjerneinfarktrammede). Vi ønsker å skaffe tilveie opplysninger om denne gruppens orale helse og danne et grunnlag for å påvirke de nasjonale retningslinjene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Nordgarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Helena Oladottir Haugbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vy Thanh Huynh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Zahra Shafiee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Susanne Juel Fossen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 5