Cristin-prosjekt-ID: 569960
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 569960
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 13:49
Prosjekt

Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

prosjektleder

Guido Biele
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2159

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

Populærvitenskapelig sammendrag

Oppmerksomhets- og hyperaktivitets forstyrrelse (ADHD) er en av de hyppigste psykiske lidelsene hos barn. ADHD har en negativ innvirkning på pasientens og familiens trivsel, og er forbundet med høye samfunnskostnader. I Norge har barn med nedsatt funksjonsevne, blant annet barn med ADHD, rett til spesialpedagogisk støtte. Til tross for bruk av betydelige ressurser til spesialpedagogisk støtte i barnehagen er de langsiktige effektene for barn med ADHD og relaterte problemer ukjente. Dette prosjektet skal bruke data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) for å undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen. Prosjektet bruker en kombinasjon av prospektiv kohortstudie og statistiske metoder for å redegjøre for ikke-tilfeldig utvalg til behandling for å støtte en kausal interpretasjon av resultatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guido Biele

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kristin Romvig Øvergaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3