Cristin-prosjekt-ID: 569967
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569967
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bare et lite stikk

prosjektleder

Hilde Wøien
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2194

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. desember 2017 Slutt: 20. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bare et lite stikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Henviser til hovedprosjektet der hensikten er å fremskaffe ny kunnskap om smerte og frykt hos barn som trenger injeksjoner gjentatt over lang tid. Barn, foresatte og sykepleier blir videofilmet i forbindelse med opplæring i å sette sprøyter som skal kontinueres hjemme over tid. Barna med foresatte blir intervjuet hjemme 6 måneder etter opplæringen som ble filmet. For å styrke kvaliteten på opplæringsprogrammet som skal utvikles og testes er hensikten med gjeldende prosjekt og utforske barn og ungdom sine erfaringer med barneleddgikt og behandlingen med gjentatte injeksjoner over tid slik de opplever det i dag. Barn og unge blir i økende grad tilbudt slik behandling, uten at vi vet helt hvordan dette oppleves for barnet eller for foreldrene som ofte er de som gir sprøytene hjemme. Vi ønsker også å intervjue foreldre /foresatte og sykepleiere om det samme tema. Metoden i gjeldende studie vil være fokusgruppeintervju der barna, de foresatte og sykepleierne deles inn i separate grupper

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Wøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kari Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnvald Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3