Cristin-prosjekt-ID: 569969
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. desember 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 569969
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. desember 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Blærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering

prosjektleder

Rune Ougland
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2170

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • EPIC

  Referansenummer hos REK: 2017/2170.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering

Populærvitenskapelig sammendrag

Blærekreft er den fjerde vanligste kreftformen blant norske menn, og er raskt økende blant kvinner. Det er den kreftformen med hyppigst tilbakefall. Selv om 5 års overlevelsen for overflatisk sykdom er god, så må pasientene følge et kontrollopplegg i mange år etter operasjon. Behandlingen og kontrollene påvirker livskvaliteten, og gjør blærekreft til samfunnets dyreste kreftform. Epigenetisk regulering skyldes at «lesbarheten» av gener endres gjennom kjemiske modifikasjoner av DNA/RNA. Vi vil studere reversible RNA modifikasjoner. Modellsystemet er vev fra pasienter med blærekreft. Veldig lite er kjent om betydningen av reversible RNA modifikasjoner på cellevekst og differensiering generelt, og resultatene våre vil potensielt gjelde alle typer kreft. Det finnes en gruppe proteiner som spesifikt fjerner RNA modifikasjoner, og disse proteinene er involvert i utvikling av blærekreft. Vi vil lete etter molekyler som hemmer disse proteinene, og undersøke om de kan brukes i kreftbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Ougland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Emilie Gimnes Jarøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Johan Debes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Arne Klungland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4