Cristin-prosjekt-ID: 569970
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569970
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2171

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innføring av strukturert medisingjennomgang i norske sykehjem

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å få mere kunnskap om legemiddelforbruk i norske sykehjem, spesielt psykofarmaka. Gjennom et randomisert kontrollert studie vil prosjektet studere hvilken innflytelse en strukturert legemiddelgjennomgang har på forskrivningsrate og pasientenes fysiske og mentale helse. Prosjektet vil benytte seg av NorGeP, et nytt verktøy utviklet i 2015, som skal hjelpe sykehjemsleger med å avdekke ikke hensiktsmessig eller potentielt farlig forskrivning. Til tross for nøye oppfølging av medisinering i sykehjem, er bruk av NorGeP ikke en del av dagens praksis. Prosjektets hypotese er at denne strukturerte legemiddelgjennomgangen vil redusere forskrivning av medikamenter som er lite hensiktsmessige og/eller farlige. Dette vil sannsynligvis redusere risiko for bivirkninger, interaksjoner mellom medikamenter og øke pasientens livskvalitet. Det kan gi en positiv effekt på pasientens dagligliv, deres pårørende, og sannsynligvis redusere kostnader knyttet til assistanse og omsorg.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Cato Grønnerød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Enrico Callegari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 4 av 4