Cristin-prosjekt-ID: 569973
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 04:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569973
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 04:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ryggmargskade blant barn og ungdom - en internasjonal multisenterstudie

prosjektleder

Kirsti Skavberg Roaldsen
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1867

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ryggmargskade blant barn og ungdom - en internasjonal multisenterstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ryggmargskade (RMS) hos barn og unge er skjelden og alvorlig. Behandlings og rehabiliteringssituationen har store forbedringspotensialer. Barn og unge har et mer komplekst problembilde enn voksne med RMS og skaden fører til en permanent sårbarhet for komplikasjoner i de fleste organsystemer. En rekke kompliserende omstendigheter oppstår når det voksende barnet passerer viktige fysiske og psykososiale milepæler som stiller høye krav til komplikasjonsforebyggende arbeide og tilpassnings- og kompensasjonsstrategier.Behovet for tverrfaglig og teambasert intervensjon og livslang oppfølging stiller store krav til oppdatert kunnskap innen spesialist- og primærhelsetjenesten. I dag savnes kunnskap i andre land enn USA. For å optimalisere dagens behandlingstilbud er det viktig å kartlegge tilgjengelige tjenester, de unges erfaringer og behov samt etablere bruk av felles utfallsnmål. Studien bidrar med denne kunnskapen gjennom internasjonalt forskningssamarbeide mellom 9 sykehus i 7 land.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kirsti Skavberg Roaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Kristine Søland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Mona Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Susanne Sällström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Wiebke Höfers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »