Cristin-prosjekt-ID: 569979
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 569979
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av alder for konsentrasjon av antipsykotiske legemidler i blodprøver

prosjektleder

Gudrun Høiseth
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2191

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av alder for konsentrasjon av antipsykotiske legemidler i blodprøver

Populærvitenskapelig sammendrag

I årene fremover vil vi få flere og eldre pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Få studier omhandler medikamentell behandling med antipsykotika i denne aldersgruppen. Vi ønsker å undersøke dosejusterte nivåer av antipsykotiske legemidler hos eldre pasienter ved å analysere blodprøveresultater hos voksne og eldre, og dessuten sammenlikne nivået i blod ved tablettbruk og bruk av langtidsvirkende injeksjoner. Eldre pasienter har ofte mange samtidige sykdommer og bruker en rekke legemidler. Mer kunnskap om hvordan alder påvirker konsentrasjonen av antipsykotika vil være nyttig for bedre å kunne unngå bivirkninger og dosere riktig. Når det gjelder langtidsvirkende injeksjonspreparater er det så langt ingen studier som har undersøkt om legemiddelkonsentrasjon justert for dose er forhøyet hos eldre. Disse pasientene er en sårbar gruppe med store helseutfordringer. Vi ønsker ved analyse av rutineprøver å bidra til at antipsykotisk behandling bedre kan skreddersys den enkelte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gudrun Høiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Tore Haslemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Marit Tveito

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Robert Løvsletten Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 5