Cristin-prosjekt-ID: 570121
Registrert av: REK Sist endret: 13. november 2021, 17:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 570121
Registrert av: REK Sist endret: 13. november 2021, 17:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Amputasjoner på underekstremitet, effekt av hyperbar oksygenbehandling.

prosjektleder

Elisabeth Ellingsen Husebye
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1587

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Amputasjoner på underekstremitet, effekt av hyperbar oksygenbehandling.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å se på effekt av hyperbar oksygenbehandling etter amputasjoner på underekstremitetene. Det planlegges å rekrutere 50x2 pasienter som inkluderes etter amputasjon hvor nivået av amputasjonen bestemmes av behandlende kirurg etter gjeldene retningslinjer. Amputasjonen må skyldes sårdannelse, osteomyelitt eller nekrose. Amputasjon etter traume eller kreft ekskluderes. Pasienter mellom 18-90 år kan inkluderes. Etter amputasjon randomiseres pasienten til enten 30 behandlinger med hyperbar oksygenbehandling eller placebobehandling, begge i trykktanken på Ullevål. Randomiseringen gjøres stratifisert med like mange med diabetes og røykere i begge grupper. Studien gjøres dobbelt blindet hvor både pasient og lege ikke vet hvilken gruppe pasienten er i. En stor utfordring med amputasjoner i denne pasientgruppen er en høy andel med revisjoner og reamputasjoner. Hvis vi kan få amputasjonsstumpen til å tilhele, samt tilhele raskere vil det vil det ha stor betydning for pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Ellingsen Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Nordby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Elisabeth Ellingsen Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonas Thomassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4