Cristin-prosjekt-ID: 570124
Registrert av: REK Sist endret: 22. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 570124
Registrert av: REK Sist endret: 22. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling og bruk av elektronisk klinisk skåringssystem og monitorering ved postoperativ smertebehandling

prosjektleder

Erlend Johan Skraastad
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1903

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling og bruk av elektronisk klinisk skåringssystem og monitorering ved postoperativ smertebehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å teste et nytt skåringsverktøy – ESS – for postoperativ smertebehandling hos pasienter som har gjennomgått ulike typer kirurgi. Hypotesen er at korrekt og tilpasset postoperativ behandling de første timene etter et inngrep har betydning for mobilisering og liggetid og man vil undersøke om bruk av ESS er bedre enn standard behandling. Det planlegges å rekruttere 200 deltakere blant pasienter innen gynekologi, generell kirurgi og ortopedisk kirurgi ved St.Olavs hospital. Pasientene deles inn i to grupper hvor den ene får standard post-operativ behandling og den andre får behandling etter vurdering med ESS. Det vil av praktiske grunner ikke være mulig å få til en ren randomisering. Gruppene vil likevel bli sammenlignbare, da man planlegger å inkludere pasienter med like diagnoser, kjønn, alder etc som opereres på samme dag. Deltakelse i prosjektet innebærer at det registreres opplysninger om type inngrep, type anestesi, alder, kjønn, ASA-klassifikasjon, liggetid på sykehus samt tid før mobilisering for alle pasientene. De blir også bedt om å svare på et spørreskjema om det postoperative forløpet. For ESSgruppen vil det i tillegg registreres mental status, kvalme og oppkast, smerte i ro, smerte ved bevegelse, opplysninger om generell tilstand og medisiner mot smerte og oppkast. Opplysninger om puls, hjertefrekvens, blodtrykk, oksygensaturasjon vil innhentes via et trådløst monitoreringssystem. Primærendepunktet er hvor lang tid det tar før pasientene kan gå mer en ett skritt med/uten hjelp, og sekundærendepunkter er reduksjon i smerte, reduksjon i antall reinnleggelser, og redusert lengde på sykehusopphold.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erlend Johan Skraastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Vladimir Kuklin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Lars Jakob Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Vegard Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Johan Ræder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5