Cristin-prosjekt-ID: 571616
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 571616
Registrert av: REK Sist endret: 2. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

prosjektleder

Elmira Flem
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1250

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge. Dette virus kan forårsake akutte luftveisinfeksjoner hos barn og voksne og er årsak til hyppige innleggelser på sykehus, særlig hos små barn. Man ønsker å kartlegge forekomst og kostnader forbundet med RS-virusinfeksjoner og videre undersøke sammenheng mellom slike infeksjoner og utvikling av andre sykdommer som astma og kikhoste. Prosjektet vil samle inn data om pasienter i alle aldersgrupper fra flere sentrale helseregistre og nasjonale datakilder for å estimere sykdomsbyrde da RS-virus ikke er en meldepliktig sykdom i Norge. Prosjektleder ønsker å hente data fra både primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (NPR) og dødsårsaksregisteret for perioden 2008-2018. Kontakter og diagnosekoder sammenstilles med opplysninger fra MFR og reseptregisteret når det gjelder risikofaktorer for og konsekvenser av RSV-infeksjon. Sesongvariasjon skal bestemmes fra anonyme virologiske data om antall positive tester for RS -virus og andre luftveisagens fra laboratorier. I tillegg skal man også se nærmere på sammenheng mellom RS-virus i barndom og utvikling av kikhoste og astma senere i livet ved hjelp av et «case-control» design ved å innhenteinformasjon fra MSIS og SYSVAK. Kontrollgruppen er pasienter registrert med skader og urinveisinfeksjoner. Følgende variabler er planlagt innhentet fra følgende registre: Fra Dødsårsaksregistre: alle registrerte dødsfall med spesifiserte ICD-10 koder (se vedlegg 1 i studieprotokoll) i perioden 2008-2018 og alle dødsfall hos personer med identifiserte RS-virusepisoder i perioden 2008-2018 som er registrert innen 12 måneder etter RS-virusepisoden. RS-virusepisoder defineres basert på utvalgte diagnosekoder. Fra Medisinsk fødselsregister (MMFR): prenatale og perinatale risikofaktorer hos barn under 5 år inkludert i uttrekk fra NPR og KUHR. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK):- alle registrerte vaksinasjoner mot kikhoste. Norsk pasientregister (NPR):- alle sykehuskontakter i perioden 2008-2018 med spesifiserte ICD-10 koder Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): opplysninger om utvalgte reseptbelagte legemidler som er utlevert fra apotek i perioden 2008-2018. I HELFO-KUHR: opplysninger om alle kontakter i primærhelsetjenesten i perioden 2008-2018 med spesifiserte ICPC-2 koder. Videre søks det om sammenstilling av opplysninger fra ulike registre (se seksjon 5 i studieprotokoll).

Tittel

The burden of respiratory syncytial virus (RSV) in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

The project aims to provide estimates of RSV disease burden and the resulting economic burden by using national data from disease registries in order to inform research investment prioritisation and future vaccine and antiviral national policy decisions

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Liliana Vazquez Fernandez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Håkon Bøås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Terese Bekkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4