Cristin-prosjekt-ID: 571619
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 571619
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dynamisk Lycra Ortose, kan effekten objektiviseres?

prosjektleder

Grethe Borchgrevink
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2053

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2018 Slutt: 17. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dynamisk Lycra Ortose, kan effekten objektiviseres?

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å gi ny kunnskap om effekten av det ortopediske hjelpemiddelet hjelpemiddelet Dynamisk Lycra Hofteortose ved å bruke objektive mål fra 3-D ganganalyse og ActivPal. Dynamisk Lycra Hofteortose er kostbart og effekten er ikke godt dokumentert. Vi ønsker å bruke disse objektive målene til å evaluere om gangvansker kan reduseres ved hjelp av dette hjelpemiddelet (som er mer behagelig å ha på enn stive ortoser). I første omgang vil en pilotstudie gjennomføres hvor 10 pasienter med gangvansker grunnet nevromuskulær sykdom, er sin egen kontroll. De som rekrutteres til studien må ha «positiv Trendelenburg», (muskulaturen rundt hoften er svekket og bekkenet bli ustabilt når pasienten står på samme fot), og i tillegg må de ha god kommunikasjonsevne. Aktivitetsnivå skal måles med ActivPal og bevegelsesmønster skal måles i 3D gangbane; begge målinger uten og med Dynamisk Lycra Hofteortose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Borchgrevink

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1