Cristin-prosjekt-ID: 571875
Sist endret: 13. januar 2021, 12:30

Cristin-prosjekt-ID: 571875
Sist endret: 13. januar 2021, 12:30
Prosjekt

ROPIT. Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

prosjektleder

Catharina Bjørkquist
ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Østfold

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.511.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273312

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Organisering • Rus • Kvalitativ studie • Psykisk helse • Profesjoner • Tjenesteinnovasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 92048520
Sted
Catharina Bjørkquist

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ROPIT. Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Vitenskapelig sammendrag

This project addresses one of the most difficult questions in the modern
welfare state: how to organize services for people with concurrent addiction
and mental health problems in ways that make these services more
coordinated as seen by the users. Improving services for this patient group
is a highly prioritized aim in the service organizations and in education
of health and welfare professions as well. These users/patients are
characterized by long lasting and complex problems, not compatible
to linear models of coordination. There is a need for flexible structures,
coordination mechanisms and multiprofessional approaches. Building
upon the experiences from users, service providers and international
researchers, we intend to extend knowledge on how to improve the relevant
services and design models of interprofessional teaching, adopting an
organization theory approach. Scientifically sound knowledge of organizing
services for this patient group is a field that has been largely neglected
and under-researched. The project is based upon an explicit service
organization analytical model design, and will be organized with three local
services (in three municipalities). The strategy of dissemination includes a
teaching strategy to be tested/implemented in bachelor and master studies
in addition to publishing the results in national/international journals/books.
The participants behind this proposal have extensive experience as users,
service providers and in research and teaching.

Tittel

ROPIT. Integrerte tjenester til ROP-pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til ROP-pasienter. Dette gjøres gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisthelsetjenestene. Prosjektet skal kartlegge hvordan tjenestetilbudet utvikles gjennom kunnskapsdeling om omfanget av, og kjennetegn ved de problemene pasientgruppen står overfor i møtet med tjenestene, og hvilke organisatoriske løsninger som etableres lokalt. Et mål er å utvikle et forskningsbasert opplegg for å spre kunnskap om hvordan en kan skape integrerte tjenester til ansatte i tjenestene, politiske myndigheter og høyere utdanning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Catharina Bjørkquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold
Aktiv cristin-person

Rannveig Røste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

Ragnhild Fugletveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

Therese Dwyer Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold

Helge Normann Ramsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Utvikling av helhetlige tjenester innen rus- og psykisk helse: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune.

Røste, Rannveig; Bjørkquist, Catharina. 2020, NEON konferansen 2020. HIØVitenskapelig foredrag

Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?

Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna. 2020, ICIC20 Virtual Conference. HIØPoster

For noen beboere er bofellesskap en god løsning.

Hansen, Gunnar Vold. 2020, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. HIØVitenskapelig artikkel

Organizing financial resources in the municipality: a case study on integrated services to persons with concurrent substance abuse and mental health challenges.

Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Bjørkquist, Catharina. 2020, International Conference on Integrated Care. USN, HIØVitenskapelig foredrag

Tjenesteperspektiver på psykisk helsearbeid.

Ramsdal, Helge Normann. 2020, Gyldendal Akademisk. Faglig kapittel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »