Cristin-prosjekt-ID: 571900
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 571900
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Botulinum toxin type A blokade av sphenopalatine ganglia hos pasienter med Persisterende idiopatiske ansiktssmerter: en randomisert, dobbel-blindet, placebokontrollert, overkrysning, pilotstudie.

prosjektleder

Kent Are Jamtøy
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1767

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 6. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Botulinum toxin type A blokade av sphenopalatine ganglia hos pasienter med Persisterende idiopatiske ansiktssmerter: en randomisert, dobbel-blindet, placebokontrollert, overkrysning, pilotstudie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å undersøke effekt og sikkerhet ved å injisere botulinum toksin A i sphenopallatine ganglion hos pasienter med Persisterende idiopatiske ansiktssmerter. Pasienter med Persisterende idiopatiske ansiktssmerter har betydelig redusert livskvalitet som følge av sine smerter. Det foreligger i dag ingen god behandling for denne pasient gruppen og heller ingen god forklaring på underliggende årsak til pasientens smerter. Vi skal gjennomføre en dobbel-blindet, randomisert, plasebokontrollert, krysning, pilotstudie. Vi håper ved å blokkere sphenopallatine ganglion med botulinum toksin A å kunne redusere pasientens smerter og som en følge at dette bedre pasientens livskvalitet i betydelig grad. Det forligger lite eller ingen kunnskap om bakenforliggende årsak til denne tilstanden og vi kan derfor med denne prosedyren kunne bringe ny kunnskap til den aktuelle tilstanden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kent Are Jamtøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Wenche Moe Thorstensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Joan Vidal Crespi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Annika Rosén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »